<div align="center"> <h1>Kolej Europy i Świata</h1> <h3>Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych materiałów dotyczących kolei</h3> <p>PKP,koleje,kolej,metro,waskotorowki,tabor,parowozy,szlakikolejowe,aktualnosci kolejowe,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tysiaclecie.katowice.pl/dragon//Kolej/Pliki" rel="nofollow">http://www.tysiaclecie.katowice.pl/dragon//Kolej/Pliki</a></p> </div>